Schmincke Horadam

Mistrovské akvarelové barvy nejvyšší kvality

Schmincke Horadam

Mistrovské akvarelové barvy Schmincke Horadam uspokojí nároky i toho nejnáročnějšího akvarelisty. Obsahují vysoce kvalitní pigmenty pojené pouze nejkvalitnější arabskou gumou, při jejímž výběru je brán v potaz nejenom geografický původ, ale jsou rozlišovány i lepší a horší sklizně.

Více než polovina ze 110 nabízených odstínů je jednopigmentových a vlastnosti každé barvy jsou výborně dokumentovány. Při výrobě jsou kladeny ty nejpřísnější nároky na světlostálost.

Díky unikátnímu výrobnímu postupu tekutého plnění je u těchto barev dosaženo maximální pigmentace s pouze minimálním množstvím pojiva. Neobsahují žádná plnidla.

V nezávislém srovnávacím testu časopisu Art & Graphic byly akvarelové barvy Horadam vyhodnoceny jako vůbec nejlepší na světě.

Země původu: Německo

Cena od: 129,- Kč

« Zpátky

Barevný vzorník

101 Titanium opaque white / běloba titanová krycí
PW 6
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
782 Neutral tint / neutrální odstín
PR 122, PB 60, PBk7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
783 Schmincke payne´s grey / Paynova šeď Schmincke
PR 101, PB 29, PBk7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
787 Payne´s grey bluish / Paynova šeď modravá
PBk 6, PB 15:6
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
785 Neutral grey / neutrální šedá
PR 251, PB 60, PG 7
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
786 Charcoal grey / lampová černošedá
PBk 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
781 Lamp black / čerň lampová
PBk 6
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
780 Ivory black / čerň kostní
PBk 9
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
894 Silver / stříbrná
slída + oxid kovu
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
893 Gold / zlatá
slída + oxid kovu
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
930 Brilliant purple / purpurová brilantní
PR 81:2
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
940 Brilliant red violet / brilantní violeť červenavá
PV 1
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
910 Brilliant blue violet / brilantní violeť modravá
PV 3
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
206 Titanium yellow / žluť titaničitá
PY 53
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
215 Lemon yellow / žluť citronová
PY 3
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
211 Chrome yellow lemon, no lead / chromová žluť citronová, bezolovnatá
PY 175
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
223 Cadmium yellow lemon / kadmium žluté citronové
PY 35
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
207 Vanadium yellow / žluť vanadičitá
PY 184
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
224 Cadmium yellow light / kadmium žluté světlé
PY 35
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
208 Aureolin modern / aureolin (moderní receptura)
PY 151
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
216 Pure yellow / ryzí žluť
PY 154
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
209 Translucent yellow / žluť lazurní
PY 150
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
212 Chrome yelow light, no lead / chromová žluť světlá, bezolovnatá
PY 153, PY 155
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
225 Cadmium yelow middle / kadmium žluté střední
PY 35
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
220 Indian yelow / indická žluť
PY 110, PY 154
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
226 Cadmium yelow deep / kadmium žluté tmavé
PY 35, PO 20
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
213 Chrome yelow deep, no lead / chromová žluť tmavá, bezolovnatá
PY 65
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
227 Cadmium orange light / kadmium oranžové světlé
PO 20
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
214 Chrome orange, no lead / chromová oranž, bezolovnatá
PO 62
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
228 Cadmium orange deep / kadmium oranžové tmavé
PO 20
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
218 Translucent orange / lazurní oranž
PO 20
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
361 Permanent red / permanentní červeň
PR 242, PO 62
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
348 Cadmium red orange / kadmium červené oranžové
PO 20
1/1 285,- Kč  ks
1/2 178,- Kč  ks
365 Vermilion / rumělka červená
PR 255
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
360 Permanent red orange / permanentní červeň oranžová
PO 62, PR 242
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
349 Cadmium red light / kadmium červené světlé
PR 108
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
347 Cadmium red middle / kadmium červené střední
PR 108
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
363 Scarlet red / šarlatová červeň
PR 254
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
366 Deep red / červeň temná
PR 179
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
350 Cadmium red deep / kadmium červené tmavé
PR 108
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
345 Dark red / červeň tmavá
PR 170
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
357 Alizarin crimson / alizarin karmín
PR 83:1
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
358 Madder lake deep / kraplak
PR 83:1, PR 177
1/1 239,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
354 Madder lake dark / kraplak tmavý
PV 42, PR 254
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
356 Rose madder / kraplak růžový
PR 83:1, PR 48:4
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
351 Ruby red / rubínová červeň
PV 19
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
353 Permanent carmine / permanentní karmín
PV 19
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
352 Magenta / magenta
PV 42
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
367 Purple magenta / magenta purpurová
PR 122
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
368 Quinacridone violet / violeť quinacridone
PV 19
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
474 Manganese violet / manganová violeť
PV 16
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
476 Mauve / violeť slézová
PV 23
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
495 Ultramarine violet / ultramarin fialový
PV 15, P B 29
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
482 Delft blue / delftská modř
PB 60
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
498 Dark blue indigo / indigo temně modré
PB 60
1/1 285,- Kč  ks
1/2 188,- Kč  ks
485 Indigo / indigo
PB 15:1, PB 66
1/1 225,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
488 Cobalt blue deep / kobaltová modř tmavá
PB 74, PB 28
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
494 Ultramarine finest / nejjemnější ultamarin
PB 29
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
486 Cobalt blue tone / kobalt modrý (imit)
PW 4, PB 29
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
487 Cobalt blue light / kobalt modrý světlý
PB 28
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
496 Ultramarine blue / ultramarin
PB 15:1, PB 29
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
480 Mountain blue / horská modř
PW 5, PB 29, PG 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
478 Helio blue reddish / ftalocyaninová modř červenavá
PB 15:6, PB 15:2
1/2 159,- Kč  ks
492 Prussian blue / pruská modř
PB 27
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
491 Paris blue / pařížská modř
PB 15, PB 15:1, PB 27
1/1 225,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
484 Phthalo blue / ftalocyaninová modř
PB 15:1
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
479 Helio cerulean / coelinová modř ftalocyaninová
PB 15:3
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
481 Cerulean blue tone / coelinová modř (imit)
PW 4, PB 15:3
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
499 Cobalt cerulean / kobaltová modř coelinová
PB 36
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
475 Helio turquoise / modř ftalocyaninová tyrkysová
PB 16
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
509 Cobalt turquoise / kobalt tyrkysový
PG 50
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
510 Cobalt green turquoise / kobalt zelený tyrkysový
PB 36
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
528 Prussian green / pruská zeleň
PG 7, PB 60
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
519 Phthalo green / ftalocyaninová zeleň
PG 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
511 Chromium oxide green brilliant / chromoxid ohnivý
PG 18, PG 7
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
514 Helio green / helio zeleň
PG 36
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
530 Sap green / zeleň sytá (šťavní)
PY 153, PG 7
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
526 Permantent green / permanentní zeleň
PY 155, PG 7
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
524 May green / zeleň májová
PY 151, PG 7
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
521 Hooker's green / zeleň Hookerova
PB 15:3, PG 7, PY 42
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
533 Cobalt green dark / kobaltová zeleň tmavá
PG 26
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
534 Permanent green olive / permanentní zeleň olivová
PO 62, PG 7
1/1 225,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
515 Olive green / olivová zeleň
PB 15, PG 8
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
535 Cobalt green pure / kobaltová zeleň
PG 19
1/1 325,- Kč  ks
1/2 225,- Kč  ks
512 Chromium oxide green / chromoxid tupý
PG 17
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
516 Green earth / zem zelená
PBr 7, PG 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
525 Olive green yellowish / olivová zeleň žlutavá
PO 62, PG 36
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
536 Green yellow / zeleň žlutavá
PY 150, PBk 7
1/2 159,- Kč  ks
221 Jaune brilliant dark / žluť brilantní tmavá
PW 6, PY 53, PBr 24
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
229 Naples yellow / neapolská žluť
PW 6, PY 53, PBr 24
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
656 Yellow raw ochre / okr žlutý přírodní
PY 42, PY 43
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
667 Raw umber / umbra přírodní
PBr 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 129,- Kč  ks
655 Yellow ochre / okr světlý
PY 42
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
659 Titanum gold ochre / okr zlatý titaničitý
PBr 24
1/1 239,- Kč  ks
1/2 152,- Kč  ks
660 Raw sienna / siena přírodní
PBr 24
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
230 Naples yellow reddish / neapolská žluť červenavá
PW 6, PW 4, PR 242, PY 42
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
654 Gold brown / hněď zlatá
PY 65, PBr 41
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
661 Burnt sienna / siena pálená
PR 101, PBk 9
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
648 Translucent brown / hněď lazurní
PBr 41
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
670 Madder brown / kraplak hnědý
PR 206
1/1 239,- Kč  ks
1/2 159,- Kč  ks
649 English venetian red / anglická červeň benátskáí
PR 101, PB 29, PBk7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
645 Indian red / indická červeň
PR 101, PR 206
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
669 Van Dyke brown / Van Dyckova hněď
PY 153, PBr 7, PBk 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
668 Burnt umber / umbra pálená
PBr 7
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
663 Sepia brown / sépiová hněď
PB 15:1, PBr 7, PBk 9
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks
662 Sepia brown tone / sépiová hněď krášlená
PR 166, PBr 7, PBk 9
1/1 215,- Kč  ks
1/2 135,- Kč  ks

Najít na stránkách:

Novinky:

 1. Olejové barvy
 2. Akrylové barvy
 3. Akvarelové barvy
 4. Kvaše a tempery
 5. Restaurátorské barvy
 6. Tuše a inkousty
 7. Média
 8. Pastely
 9. Pastelky
 10. Kresebné materiály
 11. Popisovače
 12. Kaligrafické potřeby
 13. Airbrush
 14. Štětce
 15. Bloky a skicáky
 16. Malířská plátna
 17. Malířské stojany
 18. Atelierové vybavení
 19. Grafické barvy a nástroje
 20. Hlubotiskové lisy
 21. Řezbářské nástroje
 22. Pozlacovačské materiály
 23. Pro děti
 24. Knihy